Honning fra økologiske bier

30/12/2019

Den mest typiske planten hos oss er Røsslyng, eller Calluna vulgaris. Sammen med Bergfrue er den kåret til Norges nasjonalblomst. Røsslyng kan bli opptil 50 år gammel! Den blomstrer fra slutten av juli til september. Planter har også blitt brukt i folkemedisin mot forskjellige plager. Jeg birøktsammenheng er Røsslyng en ettertraktet plante på grunn av den etterspurte lynghonningen. Å sende biene på «Lyngtrekk» er et kjent begrep i birøkt-sammenheng. Mange birøktere i innlandet flytter kubene til kysten når Røsslyngen blomstrer. Det trenger ikke vi😊 for vi har godsakene rundt oss!

Det åpne landskapet her ute gjør på både planter og insekter trives. Det er milde vintre med lite snø. Vinteren 2013 opplevde vi dessverre at barfrosten tok mye av lyngen, men nå er den heldigvis tilbake! Med sitt åpne kystkulturlandskap er øya og naturlig «insekthotell» for mange ville insekter. Med vår bigård har vi etablert en ny biotop på øya. Honningbiene hører ikke naturlig til vår fauna, men defineres som husdyr. Vinden kan være en trussel mot birøkt her ute. Biene må ha over 12 grader for å kunne fly ute og kunne returnere tilbake til kuben.  Vi har laget en voll bak garasjen som fungerer som le for Nordavinden. Den kan være tøff også på sommers tid. 

Dyrevelferd og naturvern er viktig for oss og vi har derfor valgt å drive økologisk birøkt. Ifølge Artsdatabanken er fortsatt 25% av artsmangfoldet i Norge uoppdaget. 43 705 arter er påvist i Norge, og 65% av artene finnes i dyreriket. Insektene utgjør den største gruppen med over 18 000 arterier. https://www.artsdatabanken.no/artsprosjektet/hvavetviidag