Honningbloggen

Den mest typiske planten hos oss er Røsslyng, eller Calluna vulgaris. Sammen med Bergfrue er den kåret til Norges nasjonalblomst. Røsslyng kan bli opptil 50 år gammel! Den blomstrer fra slutten av juli til september. Planter har også blitt brukt i folkemedisin mot forskjellige plager. Jeg birøktsammenheng er Røsslyng en ettertraktet plante på grunn...

Sprøyting med insektgift er en stor trussel mot artsmangfoldet. Ville blomster og variasjon i jordbruket er viktig for jordsmonnet og alle insekter, inkludert våre små bie-frøkner. Sprøyting med pesticider, eller såkalte plantevernmidler er fatalt for våre bier (og alle andre insekter). Mattilsynet og Folkehelseinstituttet (FHI) fører kontroll med...